top of page
IMG_20220617_140936.jpg

Dwar SBCA

L-Għan Tagħna:

  1. Biex taġixxi bħala evanġelizzaturi moderni u missjunarji ċibernetiċi madwar il-kontinenti billi tuża l-Internet skont it-tagħlim tal-Knisja Kattolika.

  2. Biex tuża kull forma ta ’midja biex inxerrdu l-imħabba ta’ Sidna u s-Salvatur Ġesù Kristu lil kulħadd irrispettivament mill-kredu, ir-razza, l-isfond ġeografiku, l-istatus soċjali u l-ġeneru permezz tal-interċessjoni tal-Beatu Carlo Acutis, il-patrun tagħna u l-Verġni Mbierka Marija, is-Sancta tagħna. Dei Genetrix

  3. Biex tappoġġja l-Vokazzjoni fil-Knisja Kattolika billi torganizza taħriġ u avvenimenti oħra relatati mal-promozzjoni u l-promozzjoni tal-Vokazzjoni

  4. Li tistabbilixxi istituzzjonijiet, ċentri u strutturi relatati għall-missjoni u d-devozzjoni tal-Knisja Kattolika lejn il-Beatu Carlo Acutis u l-Verġni Mbierka Marija

  5. Li tagħmel att ta 'Karità għall-foqra, abbandunati, bla dar, fqar, ħabsin, orfni u vittmi ta' inġustizzji soċjali

bottom of page