top of page
Image by Z I
7 Sacraments_edited.png

Is-Seba ’Sagramenti

Holy Trinity.jpg
Baptism_edited.png

Magħmudija

Is-Sagrament tal-Bidu u s-Sottomissjoni

Is-Sagrament tal-Magħmudija huwa l-bidu ta ’Vjaġġ tul il-ħajja kollha bħala segwaċi ta’ Ġesù Kristu. Kemm jekk aħna mgħammdin bħala trabi jew adulti mkabbra, il-Magħmudija hija l-Knisja  mod kif jilqgħuna fid-dinja Nisranija u nwettqu t-tindif u t-tgħanniqa sħuna ta ’Alla.

SAGRAMENT TA 'BIDU

Communion_edited.png

Ewkaristija

Is-Sagrament tar-Rit Ċentrali tal-Adorazzjoni Nisranija

Il-Kattoliċi jemmnu li l-Ewkaristija, jew komunjoni hija kemm sagrifiċċju kif ukoll ikla, Aħna nemmnu fil-preżenza qawwija ta ’Ġesù, li ssagrifika għal dnubietna. Aħna nemmnu li permezz tat-transsostanzjazzjoni  li l-ospitant li qed nieklu huwa l-Ġisem u d-Demm ta ’Kristu, dawn isostnu l-ispiritwalità u l-qrubija tagħna ma’ Alla tagħna u devot fidil mhux biss fid-drawwiet u t-tradizzjonijiet tal-knisja imma wkoll permezz tal-Bibbja. Il-qsim u l-għaqda tal-Kelma ta ’Alla saru laħam u għammru fostna.

StainGlass_Confirmation-e1481821647771_e

Konferma

Is-Sagrament tal-Impenn u d-Dixxipli

Il-Konferma hija Sagrament ta ’impenn matur, u l-approfondiment tad-doni tal-magħmudija, hija parti mit-tliet Sagramenti tal-Inizjazzjonijiet. Huwa meqjus spiss bħala assoċjat mas-7 rigali tal-Ispirtu s-Santu. 

Żwieġ

Is-Sagrament tas-Servizz u t-tnissil

Matrimony_edited.png

Is-Sagrament taż-Żwieġ huwa sinjal pubbliku u dikjarazzjoni ta ’mħabba u għaqda bejn raġel u mara. Tagħti lilha nnifisha għal kollox għall-oħra f'għaqda ma 'Kristu. 

SAGRAMENT TA 'SERVIZZ

Reconciliation

Rikonċiljazzjoni

Is-Sagrament tal-Fejqan

Is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni (magħruf ukoll bħala Penitenza) għandu tliet elementi 3Cs: Konverżjoni, Qrar u Ċelebrazzjoni. Insibu lil Alla maħfra mingħajr kundizzjonijiet kif aħna naħfru lil dawk li jidinbu kontrina. 

SAGRAMENT TAS-SAĦĦA

Holy Trinity  and Mary_edited.jpg
Trinity symbol.jpg

 Trinità Qaddisa

Holy Orders_edited.png
StainGlass_Anointing_edited.png

Ordnijiet Imqaddsa

Is-Sagrament tas-Servizz

Kastità, Faqar, Ubbidjenza (pariri Evanġeliċi)

Is-Sagrament tal-Ordnijiet Imqaddsa, jew Ordinazzjoni, id-djaknu, is-saċerdot jew l-isqof jiġu ordnati wegħdiet li jmexxu  Kattoliċi oħra billi jġibuhom is-sagramenti, speċjalment l-Ewkaristija Il-ministru ordnat iwiegħed li jagħmel dan billi jħabbar il-Vanġelu u jipprovdi lill-Kattoliċi fidili mezzi oħra biex jiksbu l-qdusija. 

Ġirja tal-Morda

Is-Sagrament tal-Fejqan

Is-Sagrament tad-Dlik tal-Morda, li qabel kien magħruf bħala l-Aħħar Rit jew Extreme Unction, huwa ritwal ta ’fejqan xieraq mhux biss għal mard fiżiku iżda wkoll għal mard mentali.

bottom of page