top of page
Image by Brian Kairuz

Missjoni u Viżjoni SBCA

Ġenerali u Filosofija  Dikjarazzjonijiet

Film Photography_edited_edited.jpg
Image by Mara Rivera

Dikjarazzjoni Ġenerali 

Kull persuna tirrifletti d-Dawl ta ’Alla

Filosofija Ġenerali

Kull ħolqien ta 'Alla huwa uniku. Alla  huwa Omnipotent, Omnipreżenti, Omniscient għax Hu t-Trinità Qaddisa u l-Imgħallem ta ’kulħadd.

Missjoni

Naħdmu id f'id mal-Mulej u s-Salvatur Ġesù Kristu permezz tal-forom kollha ta 'komunikazzjonijiet li jippromwovu l-paċi u t-tqarbin ma' xulxin bħala aħwa irrispettivament mid-differenzi

Viżjoni

Biex inkunu missjunarji tal-fidi, mingħajr konfini anki virtwalment, li nilħqu ħajjiet b’imħabba profonda u sottostanti għal Alla u l-Knisja Tiegħu, karattru Wieħed Kattoliku u Appostoliku

Image by Michael Rivera 🇵🇭
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page